E01 – Jakub Pacanda – rozhovor s garantem On-line Community Summitu na #COE2020

Rozhovor s garantem On-line Community Summitu na Czech On-line Expo 2020.