E09 – Marek Čevelíček – rozhovor s garantem UX & CRO Summitu na #COE2020

Rozhovor s garantem UX & CRO Summitu na #COE2020