E06 – Milan Merglevský – rozhovor s garantem Data & Analytics Summitu na #COE2020

Rozhovor s garantem Data & Analytics Summitu na Czech On-line Expo 2020.